Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

A ΄ λυκείου Συγκέντρωση δ/των

Συγκέντρωση δ/των θεωρία παραδείγματα και ασκήσεις για εξάσκηση πατήστε εδώ

Απαντήσεις :

1. α) 0,25Μ β) 0,2Μ

2. 250 ml

3.Προσοχή η περιεκτικότητα του θειικού οξέος είναι 4,9%w/w Απ: V=400 ml

4. 0,5Μ

5. 0,36Μ

6. V1/V2 =1/5

7. α)C=0,5M β) 150ml νερό γ) 0,9Μ δ) 4,38g HCl

8. α) V1=200 ml V2=400ml β) θα πρέπει να αραιώσουμε το Δ2 δ/μα γιατί με την προσθήκη δ/τη η συγκέντρωση μειώνεται. V2΄= 300ml

3 σχόλια: