Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Η γραπτή δοκιμασία είναι πολύ κοντά.....

Ένα δ/μα(Δ1) έχει περιεκτικότητα 11%w/v σε KOH και πυκνότητα d=1.1g/ml.
α. Ποια είναι η %w/w περιεκτικότητα του δ/τος;
β. Διαθέτουμε 500g από αυτό το δ/μα(Δ1). Πόσα g δ/τος Δ2 με περιεκτικότητα 2%w/w σε ΚΟΗ
πρέπει να προσθέσουμε στο Δ1 για να προκύψει Δ/μα (Δ3) με περιεκτικότητα 6%w/w σε ΚΟΗ.
γ. Αν αναμίξουμε τα δ/τα Δ1 και Δ2 με αναλογία όγκων 1:4 ποια θα είναι η τελική %w/v σε ΚΟΗ του δ/τος που θα δημιουργηθεί; Δίνεται η πυκνότητα του Δ2 d=1,05g/ml.
Απ : α. 10%w/w β. 500g γ.3,88%w/v

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου