Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Ισομέρεια

1η Φάση Β1 ,Β2,Β3

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ονοματολογία Οργανικών ενώσεων

Να κάνετε τις ασκήσεις Α0, Α1, Α2, Α4, Α5.

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ασκήσεις Οργανικής Χημείας στις ΧΟ και τους ΓΜΤ

Για την Δευτέρα 16 /10 Ε6 Ε7 Ε8 

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017